Somrarna


2020. Illustration.

Illustrerade minnen. 
© Amanda Jonsson 2022.