Somrarna


2020. Illustration.

Illustrerade minnen. © Amanda Jonsson 2022.