Du springer


Medverkan i antologin Du springer med novellen Man pratar ändå aldrig om något som känns.

Utgiven av Vox by Opal, 2019.
© Amanda Jonsson 2024