Röd ekologi

2022. Illustration.
Illustrationer till essän Röd Ekologi, skriven av Linda Boodh. Publicerad i Tidskriften Astra, nummer 3/4 2022, Tema: Ekologier. 

© Amanda Jonsson 2024