Röd ekologi

2022. Tidskriften Astra.


Illustrationer till essän Röd Ekologi skriven av Linda Boodh i tidskriften Astra, tema Ekologier.
© Amanda Jonsson 2022.