Kollektiv vila

2022. Formgivning.


Inbjudan till (det fiktiva) performanceverket Kollektiv vila.© Amanda Jonsson 2022.