Barnens Å-hus


2022. Illustration och formgivning.

Program och poster till den mobila konstverkstaden Barnens Å-hus i Uppsala.

 


© Amanda Jonsson 2024.