Anna-Stina och björnarna

2021.

Träfigurer täljda i asp, målade med akrylfärg.
© Amanda Jonsson 2022.